Used android phone

used-smartmobilesA helyinformációval megtoldva lényegesen használhatóbbá és értékesebbé
válnak a keresô rendszerek (Google, Yahoo stb.)
Többletértéket adnak, ezért több bevételhez juthatnak
a mobilszolgáltatók. Új, értékesebb used android phone és smartphone export mobiltelefonokat adhatnak
el a gyártók (Sony-Ericsson, Nokia). Kultúráltabban
adhatják el termékeiket a kereskedôk, vendéglátók.
Végül, de nem utolsó sorban sokat nyerhet a kétmilli-
árd felhasználó is: kevesebbet kell utazniuk, míg meglelik
azt, amit keresnek, esélyt kapnak, hogy elkerüljék
a dugókat, könnyebben megtalálhatják elveszett gyermeküket
és a mentôk is pont abba a Kossuth Lajos utcába
vonulnak ki, ahol a baleset tényleg bekövetkezett,
pedig majdnem minden településen és kerületben akad
ilyen nevû utca a Kárpát-medencében.
A helyzetalapú szolgáltatások újfajta szabványosí-
tási igényt is jelentenek, hiszen számos, korábban függetlenül
mûködô rendszer összehangolása vált szükségessé,
méghozzá nemzetközi méretekben. Három
szervezet is foglalkozik ezzel a területtel: a 3GPP (3RD
Generation Partnership Project), az OMA (Open Mobile
Alliance) és az IETF (Internet Engineering Task Force).
A szabványszervezetek ma is folyamatosan dolgoznak
azon, hogy egységes vagy legalább együttmûködni ké-
pes megoldások terjedjenek el.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?